Treatment prices table

Treatment 30 mins 45 mins 60 mins 90 mins 120 mins 4 hours
Massage

Deep Tissue/ Swedish/Relaxation/Pregnancy75 euros 110 euros 150 euros 280 euros
Physiotherapy (Chamonix only) 45 euros 65 euros 80 euros

 
Indian Head Massage

80 euros

 
Aromatherpay


75 euros

110 euros

150 euros
 
280 euros
Reflexology

75 euros 110 euros 150 euros 280 euros
Hot Stone Massage

90 euros 125 euros 180 euros 340 euros